Plötsliga insikter (är inte alltid djupa)

Det hände något i december i fjol. CleanTechnica har låtit analysera hur olika media förde fram synpunkter på klimatförändringen och noterade en dramatisk ökning från negativa till positiva kommentarer. Vi andra som bara har hållit upp ett blött finger i luften har väl också känt att samtalsklimatet förändrats men här finns siffror och diagram. Positiva kommentarer har ökat med 700% under en treårsperiod säger de.

Ett annat tecken kan vara EU kommissionen som ju haft lite bekymmer med sina modellberäkningar för energieffektvisering. De håller på att ompröva sina bedömningar och det har bland annat läckt ett dokument till The Guardian där man talar om att det behövs genomgripande (profound) förändringar i livsstil för att klara klimatproblemen.

Det tyder närmast på att deras insikter inte är så djupa. Det är bra att de upptäckt att det behövs förändringar men att kalla till exempel utnyttjandet av en i sig själv lönsam potential för effektivare energianvändning för “genomgripande” är väl att ta i. Hur svårt är det att hitta ljusknappen, att ändra en rutin, att skaffa ett annat inköpsbeteende, att äta vegetariskt oftare. Genomgripande sa Bill - Gripande sa Bull!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv