Praktik och teori betingar varandra

Nyligen ordnade Linköpings Universitet sina energisystemdagar och presentationerna finns nu tillgängliga. De kommer att åtföljas av anteckningar från inalles 10 workshops som man höll. Den här sortens mötesplatser mellan “teori och praktik” är mycket värdefulla men tyvärr alldeles för få. EEF har tagit upp frågan med olika samhällsföreträdare några gånger men ännu inte funnit formeln för att förstora och förmera kontaktytorna mellan företag och akademi.

Det är klart att det är förenat med en uppoffring att åka till sådana här evenemang och det är alldeles för många av oss som jagas av behovet att prestera mera snabbt - här och nu. Men inte så sällan upptäcker man att en del av det som behöver göras på hemmaplan går både snabbare och bättre när man fått impulser från studenterna (och deras lärare). Tror ni mig inte? Åk till eceee summerstudy - det är den verkliga smältdegeln för teoretiker och praktiker.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv