Prebound värre än rebound?

Rebound (eller rekyl-) effekten, brukar det sägas, äter upp de vinster vi gör vid effektivisering av energianvändningen. När vi blir effektivare så får vi pengar över och de använder vi till att använda mer energi. De allra mest dystra brukar därför hävda att det därför inte lönar sig att göra något alls utan bara lida vidare i det tysta. Och därför diskuteras denna effekt med ungefär samma regelbundenhet som sommarvädret.

ACEEE har kollat upp några studier av den direkta effekten (att vi använder de effektiva prylarna mer och oftare) och den indirekta (att de sparade pengarna används till något nytt energikrävande). De hävdar att rekylen av de båda tillsammans är av storleksordningen 20%. Och det verkar överkomligt eller hur?

Några forskare har emellertid upptäckt ett nytt problem som de kallar prebound. I en studie av främst tyska ombyggnadsregler, men även motsvarande i några andra länder, finner man att folk använder mindre energi för uppvärmning än vad normerna förutsätter. Så när man kalkylerar vinsterna av effektiviseringen så blir den mindre i realiteten. Och sedan gnager rebound från andra sidan (se bild nedan)!

Det enda som är säkert är att hur man än vänder sig så är ändan bak. Sedan får vi forska vidare om hur stor ändan är!  cheese

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv