Preliminärt energibokslut för Obama

Cass Sunstein har gjort en mycket preliminär rapport över Obama-administrationens insatser för klimatfrågorna: Changing Climate Change, 2009-2016: A Preliminary Report” och i redogörelsen ingår en snabb översikt också över energieffektviseringen.

För luftkonditionering och uppvärmning beräknade man att skärpta standarder skulle innebära

....manufacturers would incur about $711 million per year in increased equipment expenses. At the same time, DOE concluded that the rule’s annual benefits — about $2.1 billion in reduced equipment operating costs, about $1.3 billion in reduced CO2 emissions, and about $135 million in reduced nitrogen oxide emissions — easily offset the costs. In total, the Administration projected that these regulations would save consumers $550 billion dollars in their first two decades, and produce energy savings “roughly equivalent to the energy used by all U.S. buildings over one year.”

Liknande resultat har beräknats för ECO-design insatserna i Europa, se bild nedan.

Det är skrivet i stjärnorna (och väl så småningom tillkännagjort på twitter) vad Mr Trump skall göra på området. Det har traditionellt funnits en blocköverskridande rörelse för effektvisering i USA men frågan är om herrn ifråga bryr sig. När frågan senast var uppe i kongressen sades:

“On the bill’s merits — creating jobs, saving consumers money and reducing pollution — it was never a hard sell,” ... “The tough part was convincing Washington to not play politics with a good idea.”

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv