Prisad biskop (och församlingsmedlemmar)

Göteborg delade på torsdagen ut hållbarhetspriser till tre personer som gjort insatser för hållbar utveckling på energiområdet. Priset för energieffektvisering delades mellan Peter Hennicke, som också kallats energiomställningens biskop, och Beate Weber-Schuerholz som under sin tid som borgmästare i Heidelberg var en av pionjärerna för hållbara städer. Jeremy Leggett fick pris för sina insatser att bygga upp en marknad för solceller.

Att dessa pionjärinsatser nu börjar ge frukt vidimeras också i en rapport från Fraunhofer som visar att Energiewende inte bara är framgångsrikt ifråga om marknadsuppbyggnad utan också är en god affär både för klimatet, enskilda individer och samhällsekonomin (se bild nedan).

 

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv