Priset är ointressant - det är kostnaden som betyder något.

Ungefär så kan man sammanfatta en kolumn skriven av legenden Walt Petterson där han hävdar att konkurrensen inte står mellan olika energislag eller energiföretag utan mellan energitillförsel (fuel) och teknologi (för användning).

Han avslutar med:

“Energy policy and regulation are not just about oil, gas, coal and electricity, but about technology and infrastructure. Imaginative innovations and opportunities abound. Governments and regulators should show us the way.”

Och då frestas man att tänka på hur en blind skall leda en lam! För det finns inte mycket på energiscenen idag som tyder på någon innovativ ledningskapacitet vare sig från regeringar eller myndigheter (i något land). Men Walt har tidigare visat sig visionär på gränsen till synsk så låt oss hoppas.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv