Prisets otillräcklighet

Allting har ett pris sägs det (cyniskt), men frågan är om det gäller omvänt också d.v.s. att priset har allting? “Sätt bara pris på koldioxiden så kommer marknaden att leverera de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna”. Innovationerna kommer med automatik. Ungefär så lyder det vanliga mantrat om hur en ostörd marknad levererar den nya gröna framtiden.

Priset är viktigt men inte tillräckligt säger OECD i en ny rapport om hur man skall skapa förutsättningar för innovationer. Andra åtgärder handlar om stöd till forskning och utveckling, identifiera viktiga teknologier och företag, åtgärder för att öka markandsvolymen (deployment och diffusion), köpbeteende, märkning mm. Kritikerna kommer säkert att svara som de brukar med att “staten skall inte utse vinnarna (pick the winners)”. Men OECD verkar övertygande också vad avser möjligheten att skapa och utnyttja innovationsmiljöer utan att vara diskriminerande. Det har IEA också visat i en skrift för några år sedan (CreatingMarkets.pdf).

McKinsey skrev också om hur marknadskrafterna lämnade enbart åt sig själv inte kommer att kunna klara energiomställningen, “The opportunities for improvement are huge, but market forces alone won’t realize them”, skrev man. Och tidigare i veckan har här visats vilken magnitud arbetsuppgiften har. Priset kan bli högt om vi inte klarar denna. tongue laugh

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv