Procenten som kom av sig

Det är inte utan en vissa förväntan som man öppnar IVAs senaste skrift med titeln 50 procent effektivare energianvändning 2050. När alt kommer omkring så har ju Fraunhofer ju visat att man kan minska energianvändningen med 50% till 2050 utan att minska i produktion eller välfärd. IEA har visat på enorma LÖNSAMMA potentialer som ligger för fäfot. EU har gjort det och IPCC har visat att det är effektvisering som minskar vår användning (AKA slöseri), men ändå tillåter tillväxt, som kan rädda klimatet.

Så varför skulle inte Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin kunna? Femtio procent! Det är rejäla grejor! Men inte omöjliga och framförallt måste vi våga tänka större. Vi måste ju på något sätt kunna göra effektvisering till massmarknad och vardagsvara: Sikta mot stjärnorna så når vi åtminstone trädtopparna!

SÃ¥ man slÃ¥r upp en kopp kaffe sätter sig bekvämt och börjar läsa. Med stigande oro. Det finns smÃ¥ brasklappar här och där. ”...lägre energiintensitet är inte alltid synonymt med ökad energieffektivitet. Om den lägre energiintensiteten nÃ¥s till priset av en alltför stor användning av andra resurser sÃ¥ handlar det inte om effektivisering utan om slöseri med resurser. Den ”goda” energieffektiviseringen är därför den som är lönsam…... vid priser som reflekterar relevanta kostnader, inklusive miljökostnader, för de resurser som används för att Ã¥stadkomma den lägre energiintensiteten.” Jo det förstÃ¥s men det stadiet i resonemang har vi väl passerat för nÃ¥gra decennier sedan? Ã…tminstone i effektviseringsbranschen. Man börjar ana vartÃ¥t det lutar och ställer för säkerhets skull ned kaffet igen.

Så kommer det på sidan 12 (se bild nedan)! Femtio procent - jajamensann! Varken mer eller mindre! Femtio procent lägre energiintensitet (Kronor per BNP). Och eftersom BNP ökar mer än intensiteten minskar så ökar energianvändningen totalt sett. Tack för det. Det blir nog inte trädtopparna vi når heller, men en rejäl titt på rotsystemet får tydligen duga!

PS BNP antas öka med 2% per år. Under de senaste 38 åren har energiintensiteten minskat 1,4% per år. Om den minskningstakten istället antas till 1,8% per år blir den totala intensitetsändringen till år 2050 just 50%.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv