Professor sparar två månadslöner varje månad

Och det gör han genom att inte inta sina måltider på ortens lyxrestaurang utan istället äta hemma.

Det är ungefär den typen av resonemang som ligger bakom Kungliga Vetenskapsakademins braskande alarm om att EUs krav på effektivisering är ödesdigert för Sverige. De vill göra gällande att sparkravet på Sverige är högre än för något annat EU-land och motsvarar mer än en fjärdedel av landets energianvändning under det att EU som helhet bara skall spara en femtedel. Denna matematik kommer från en projektion av energianvändningen 2020.

I verkligheten ligger det till så här. EU skall från 2007 till 2020 spara 12,9% och Sveriges “hemläxa” har landat på 13,9%, d.v.s. något högre än övriga länders men inte så hög som KVA vill påstå. EU har velat ge länderna möjlighet för tillväxt av sådan industri och näring som kräver mera energi och har därrför frågat länderna om deras bedömningar inför framtiden. Vissa länder har varit mera modesta (sanningsenliga?) än andra och bedömt möjligheten att öka sin välfärd med måttlig energiåtgång medan andra varit mera vidlyftiga i sina anspråk. Sverige har alltså angivit att man, efter decenniers BNP-tillväxt med samma nivå på energianvändningen, skall öka energiåtgången rejält.

Så Sveriges åtaganden ligger i nivå med övriga EU-länders och skall inte jämföras med en uppenbarligen uppblåst siffra för framtiden. Och professorn bör fortsätta att äta hemma men kanske ägna mera omsorg åt dietens sammansättning och spara riktiga pengar istället för sådana som han önskar att han hade.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv