Prosit! Varför nyser man?

Det kan finnas flera skäl. Förkylning, hösnuva, damm i luften, sol i ögonen (ja faktiskt!). På samma sätt kan det finnas flera skäl att energianvändningen minskar. Det är för dyrt, man vill minska för att spara miljön, man har bytt till annan utrustning. Bland andra orsaker.

För att kunna ändra på energianvändningen måste vi veta mer om hur människor reagerar. Sea Rotmann skriver i en kolumn om svårigheterna att skapa en god energipolitik. Där noterar hon just att ändringen av teknik är inte det primära:

...technology in itself is not the solution to the problem, changing peoples’ energy practices is the solution and technology provides (often but not always) the means.

och hon menar att en god energipolitik är…:

... based on a solid understanding of the problem, the audience and their current behaviour - this includes a clear goal of the behavioural outcome that is desired after achieving change

IPCC var i sin senaste rapport inne på linjen att vi måste ha bättre kunskap om beteenden och om beteendeekonomi, men de vågade inte riktigt ta språnget. Vi måste nog ställa fler frågor och vara försiktigare med de traditionella svaren som oftast baseras på ett alltför enkelt tänkande om ekonomiskt rationella aktörer.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv