Prosit! Varför nyser man?

Det kan finnas flera skäl. Förkylning, hösnuva, damm i luften, sol i ögonen (ja faktiskt!). På samma sätt kan det finnas flera skäl att energianvändningen minskar. Det är för dyrt, man vill minska för att spara miljön, man har bytt till annan utrustning. Bland andra orsaker.

För att kunna ändra på energianvändningen måste vi veta mer om hur människor reagerar. Sea Rotmann skriver i en kolumn om svårigheterna att skapa en god energipolitik. Där noterar hon just att ändringen av teknik är inte det primära:

...technology in itself is not the solution to the problem, changing peoples’ energy practices is the solution and technology provides (often but not always) the means.

och hon menar att en god energipolitik är…:

... based on a solid understanding of the problem, the audience and their current behaviour - this includes a clear goal of the behavioural outcome that is desired after achieving change

IPCC var i sin senaste rapport inne på linjen att vi måste ha bättre kunskap om beteenden och om beteendeekonomi, men de vågade inte riktigt ta språnget. Vi måste nog ställa fler frågor och vara försiktigare med de traditionella svaren som oftast baseras på ett alltför enkelt tänkande om ekonomiskt rationella aktörer.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv