Put the money where the mouth is!

Det amerikanska uttrycket är väl mera kärnfullt än vårt svenska “att leva som man lär”. Och mera passande när vi nu står inför den stora uppgiften att göra verklighet av EUs effektiviseringsdirektiv. Inom bara några dagar väntas det svenska förslaget på remiss!

Den 22 maj träffades EUs statsöverhuvuden och bekräftade att effektivisering är UPPGIFT NUMMER 1. Ordförnaden själv skriver:

So all leaders are keenly aware that sustainable and affordable energy is key to keep factories and jobs in Europe. They also know that we have no major ‘game changer’ on the
horizon, so we need to keep working on several fronts. And ideally, with a common approach – rather than 27 separate ones. Today we discussed four points. First, energy efficiency. There is still a huge potential.

Detta måste i all sin enkelhet hamras fast. Den potential han talar om är den som är LÖNSAM med dagens teknik och dagens priser. Den gör våra företag mera konkurrenskraftiga, den skapar underlag för industriell utveckling, den sparar pengar och den ger nya jobb.

MEN den hoppar inte fram ur väggen bara för att den finns där. Det behövs resurser (pengar) för att realisera denna potential med hjälp av energitjänster, energiledning, nya affärsmodeller, finansiering och så vidare. Men det är lönsamt - det är inte uppoffring.

OCH det fordrar initiativ. Riksrevisionen anser sig kunna leda i bevis att initiativet PFE inte givit önskvärt resultat. Men de verkar ha övertolkat sina egna siffror. Enbart konjunktursvängningarna i berörda branscher är kraftigare än den samlade effektiviseringen så man kan inte genom att titta på totalsummorna dra så långt gående slutsatser.

Skall man leta efter något i en höstack skall man inte börja med att jämföra med en vedstack vilket de gör när de väljer en kontrollgrupp som inte är jämförbar eftersom det är olika branscher. Sedan skall man inte leta med kikare utan med förstoringsglas. PFE har sannolikt varit framgångsrikt men kan säkert förbättras. PFE representerar ett initiativ som det behövs flera av. 

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv