Put the money where the mouth is!

Det amerikanska uttrycket är väl mera kärnfullt än vårt svenska “att leva som man lär”. Och mera passande när vi nu står inför den stora uppgiften att göra verklighet av EUs effektiviseringsdirektiv. Inom bara några dagar väntas det svenska förslaget på remiss!

Den 22 maj träffades EUs statsöverhuvuden och bekräftade att effektivisering är UPPGIFT NUMMER 1. Ordförnaden själv skriver:

So all leaders are keenly aware that sustainable and affordable energy is key to keep factories and jobs in Europe. They also know that we have no major ‘game changer’ on the
horizon, so we need to keep working on several fronts. And ideally, with a common approach – rather than 27 separate ones. Today we discussed four points. First, energy efficiency. There is still a huge potential.

Detta måste i all sin enkelhet hamras fast. Den potential han talar om är den som är LÖNSAM med dagens teknik och dagens priser. Den gör våra företag mera konkurrenskraftiga, den skapar underlag för industriell utveckling, den sparar pengar och den ger nya jobb.

MEN den hoppar inte fram ur väggen bara för att den finns där. Det behövs resurser (pengar) för att realisera denna potential med hjälp av energitjänster, energiledning, nya affärsmodeller, finansiering och så vidare. Men det är lönsamt - det är inte uppoffring.

OCH det fordrar initiativ. Riksrevisionen anser sig kunna leda i bevis att initiativet PFE inte givit önskvärt resultat. Men de verkar ha övertolkat sina egna siffror. Enbart konjunktursvängningarna i berörda branscher är kraftigare än den samlade effektiviseringen så man kan inte genom att titta på totalsummorna dra så långt gående slutsatser.

Skall man leta efter något i en höstack skall man inte börja med att jämföra med en vedstack vilket de gör när de väljer en kontrollgrupp som inte är jämförbar eftersom det är olika branscher. Sedan skall man inte leta med kikare utan med förstoringsglas. PFE har sannolikt varit framgångsrikt men kan säkert förbättras. PFE representerar ett initiativ som det behövs flera av. 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv