Pyrrhusförlust för 20%-målet

Vi vet ju att Pyrrhus van en seger men till ingen nytta eftersom hans förluster var så stora att han inte kunde regera vidare. Kan det vara så att vi som förfäktar (minst) 20%-målet gjorde en motsvarande förlust när EU-ledarna avvisade det vid sitt senaste toppmöte? D.v.s. att vi förlorade men drog till oss så mycket intresse, sympati och stöd att vi vinner i längden?

Hur det än är så finns det starka krafter som talar för att 20%-målet skall vara bindande. EU-parlamentet är en av dessa. De pekar i sin tur ut EU-kommissionen som varande den senfärdige men det gäller väl mera Energidirektoratet än kommissionen i sin helhet? Det sägs att man i den interna remissen riktat kritik mot att den kommande handlingsplanen för effektivisering är för svag!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv