Radetzki har rätt!

På en punkt när han och Jonny Fagerström drar till storms mot vindkraften som en tvivelaktig affär. Och det är i påpekandet att man skulle få mera för pengarna om man moderniserade och energieffektiviserade en miljon bostäder. Man skall alltid börja med att effektivisera så att man inte behöver bygga för många nya kraftanläggningar av vilken sort de vara må. Men det innebär inte att effektivisering står i motsats till vindkraft. En god sak utesluter inte en annan.

I övrigt är det en tvivelaktig analys man presterar. El levereras från ett allt mer Europeiskt system. Man kan inte dra gränsen runt Sverige enbart vare sig för att räkna koldioxid eller bedöma behov av reservkraft. “Intermittenta” resurser kommer att hanteras av smarta nät med decentraliserade elanläggningar och/eller kraftfull transmission och/eller flexibel efterfrågan och/eller elfordon som med fördel tankas på låglast-högproduktionstid. Detta syns inte artikeln som mera tycks bygga på gårdagens teknik än morgondagens.

Den “subventionssumma” (300 miljarder) som anges förefaller grovt överskattad p.g.a. felaktigheter om pris och varaktighet på certifikaten påpekar företagsekonomer.

Annars hade artikelförfattarna hellre sett att de 300 miljarderna använts till sex nya kärnkraftreaktorer. Och det räcker nog summan till, men om de skall leverera så behöver man addera ytterligare några hundra miljarder för bränsle mm. Å andra sidan så verkar ju denna typ av kraftanläggningar numera också vara intermittent till sin karaktär!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv