Radetzki marscherar vidare

I en slutreplik i SvD får vi nu en ny upplysning om vindkraftens eländighet. Vindkraftbyggande har subventionerats i Spanien och Tyskland så till den grad att varje nytt jobb kostat 2-3 “riktiga” jobb!! Hu!! Om det vore sant.

Källan till detta är (troligen eftersom den inte anges) den s.k. Alvarez-rapporten, där siffran anges till 2,2. Den har använts i USA tidigare just för att misskreditera satsningar på “gröna jobb” och tillbakavisats som fabulerande.

En mera ingående granskning av Alvarez rapporten och författaren har gjorts av The Green Economy Post som bl.a. funnit:
* Att man underskattat antalet jobb som skapats med nära nog en faktor 4 och för detta åberopar en UNEP-studie om gröna jobb
* Att argumentet om undanträngning (crowding out) inte håller eftersom investeringarna också genererar följdsatsningar i infrastruktur (som inte räknats in). En observation som ytterligare understryks i en PWC-studie som även avser andra teknologiområden
* Att Statistiken för vilka jobb som trängts undan är obefintlig. Sannolikt handlar det mera om jobb som försvunnit i IT- och fastighetsbubblorna!
* Att Författaren har nära bindningar och rentav är initiativtagare, till grupper av s.k. klimatskeptiker, främst Pragnätverket med den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus som frontfigur.

Granskningen avslutas med en förmodan om att Alvarezrapportens syfte inte var att peka ut problem i Spanien utan att så tvivel vad gäller klimatåtgärder på det hela taget. Det är troligen inte syftet med artikeln i SvD eftersom författarna förordar kärnkraft som varande bara hälften så dyrt som vindkraft! Något som kanske bäst tillbakavisas av Stephan Thomas analys i en artikel i DI tidigare i år.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv