Rapporter, artiklar, publikationer

* “Being Human is a Market Failure”, eceee summer study 2015. ECEEE2015Nilsson.pdf

* Assessment of the IEA DSM material and its relevance and applicability. Assessment_of_available_IEA_DSM_material.pdf

* “Energy Efficiency: time for a new approach”, Kolumn i ENDS Europe Report, April 2010. http://www.endseurope.com/23740?referrer=search

* “Energy Efficiency needs to be commoditised”, Kolumn i ENDS Europe Report, May 2008. EER_25_viewpoint.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* “Public Procurement for Research and Innovation.” Rapport från EUs expertgrupp. Public_Procurement_for_Research_and_Innovation_(final).pdf

* “Demand Side Management for a Growing Europe” streaming internet presentation to “Promoting a Sustainable Energy Culture in Europe Cork, Ireland Day 2 (September 2005)

* “Billigast använda energin klokare” Ny Teknik, 16 Juni 2004 Billigast_använda_energin_klokare.pdf

* “Upphandling får fart på ekonomin”, Ny Teknik 25 Maj 2005. http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=40819

* “Hembränd El och Värme”, ERA Maj 2004. Hembrnt.pdf

* Teknikupphandlingar. Erfarenheter och Framtidsmöjligheter.
Teknikupphandlingar,_Erfarenheter_och_framtidsmojligheter..pdf

* Experiences with Procurment as an Instrument for Technical Changes on the Market. FourFact AB 2003 Experiences_with_Procurem.pdf

* Creating Markets for efficient technologies by establsihment of strategic niche-markets. eceee 2003 document 4.030. 4030_Wenefm.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 1, (IEA Study) CreatingMarkets_1.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 2, (IEA Case Studies)Creating_Markets_2_(Case_Studies).pdf

* Att skapa marknader för effektivare energiteknik. Oslo_TD_rapport_FV.pdf

* Energy in the Baltic Sea Region. IEA-rapport från 1999. beegfina.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Analys. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi_1998.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Studie av 53 länder och 50 cases. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi2_1998.pdf

* Purchasers’ requirements dictate development: A Study of technology procurement. Ellen_komprimerad_smallestny.pdf

* Public policy analysis of energy efficiency and load management in changing electricity businesses. Energy_Policy_overview.pdf

* IEADSM-Programme Annual Report 2016
http://www.ieadsm.org/wp/files/Annual-Report-2016_FINAL.pdf

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv