Rationaliteten flög all världens väg!

Under årens lopp har man ofta fått sig itutat att den industrin fattar rationella beslut vad gäller sin resursanvändning. I all synnerhet när industrin är konkurrensutsatt på en global marknad. Och alldeles särskilt gäller rationaliteten i den energitunga industrin. Om man vågar sig på att ifrågasätta detta visar man bara hur okunnig man är om industrins villkor.

Man blir därför inte så lite förvånad när man i Svenska Dagbladet kan läsa om hur ett stort energitungt företag låter sin ledning resa i tjänsten med privatjet till en kostnad som är nästan 50 gånger högre än businessklass.

NÃ¥ja, nu kan det bara vara sÃ¥ att man är avundsjuk. Män som styr världen har ju brÃ¥ttom och behöver kanske lite extra bekvämlighet för att fatta de tunga och viktiga besluten.  zipper

Men är det ändÃ¥ inte lite betänkligt att samma företag som dessutom vill göra “HÃ¥llbarhet” till en kardinalfrÃ¥ga i sin framtoning genom just dessa resor agerar tvärtemot vad de själva säger. Utsläppen är monumentala!

Rationalitetsmyten har fått sig ännu en törn.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv