Rationaliteten flög all världens väg!

Under årens lopp har man ofta fått sig itutat att den industrin fattar rationella beslut vad gäller sin resursanvändning. I all synnerhet när industrin är konkurrensutsatt på en global marknad. Och alldeles särskilt gäller rationaliteten i den energitunga industrin. Om man vågar sig på att ifrågasätta detta visar man bara hur okunnig man är om industrins villkor.

Man blir därför inte så lite förvånad när man i Svenska Dagbladet kan läsa om hur ett stort energitungt företag låter sin ledning resa i tjänsten med privatjet till en kostnad som är nästan 50 gånger högre än businessklass.

Nåja, nu kan det bara vara så att man är avundsjuk. Män som styr världen har ju bråttom och behöver kanske lite extra bekvämlighet för att fatta de tunga och viktiga besluten.  zipper

Men är det ändå inte lite betänkligt att samma företag som dessutom vill göra “Hållbarhet” till en kardinalfråga i sin framtoning genom just dessa resor agerar tvärtemot vad de själva säger. Utsläppen är monumentala!

Rationalitetsmyten har fått sig ännu en törn.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv