Real Bills - for a change!

Storbritannien har gjort det igen. Visat hur man gör istället för att bara prata. Det nya lagförslaget sätter upp mål och anvisar en procedur för uppföljning som är tvingande. Det är också intressant att de politiska motsättningarna i klimatfrågan inte avser frågan om man skall sätta in åtgärder utan hur. Partierna tävlar om vem som har skarpast förslag!

Och för att ytterligare visa framsynthet så aviserar man sina avsikter på de platser där de kan nå unga människor, nämligen på YouTube! Chapeu (hatten av)!

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv