Reform-Renewal-Rivalry

Statoil har publicerat sin marknadsutblick för 2017 där de har tre scenarier (se rubrik och bild nedan) för att illustrera vart utvecklingen kan ta vägen.
image

En poäng är att de också i sina scenarier visar hur samhällena skulle kunna se ut i de olika fallen.

Reform: market forces coexist with climate policies
In this year’s Reform, the NDCs (still) form the backbone of fundamental transformations in the energy industry, but it is assumed that only those changes that can be accomplished through market-optimal, non-subsidized investments are sustained.

Renewal: a pathway to energy sustainability
The Renewal scenario focuses on developments that combine to deliver an energy-related CO2 trajectory that is consistent with a 50% probability of limiting global warming to 2°. ....Renewal plays out in a benign geopolitical environment where cooperation, not competition, drives policy.


Rivalry: a multipolar world
Rivalry portrays a multipolar world where populist, nationalist, inward-looking and short-term priorities direct policy making, where climate scepticism runs high and where disorder, conflict and power struggle apply at the expense of cooperation and trust.

I den kommentar från Statoil som publiceras i Euractiv sägs:

Energy efficiency: “The one most important factor”
“We have to decouple GDP growth from energy demand growth, we think. And it might be impossible. But it’s a huge challenge, and that’s what we do in the renewal scenario,”

Det får vi fixa!  grin

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv