Reform-Renewal-Rivalry

Statoil har publicerat sin marknadsutblick för 2017 där de har tre scenarier (se rubrik och bild nedan) för att illustrera vart utvecklingen kan ta vägen.
image

En poäng är att de också i sina scenarier visar hur samhällena skulle kunna se ut i de olika fallen.

Reform: market forces coexist with climate policies
In this year’s Reform, the NDCs (still) form the backbone of fundamental transformations in the energy industry, but it is assumed that only those changes that can be accomplished through market-optimal, non-subsidized investments are sustained.

Renewal: a pathway to energy sustainability
The Renewal scenario focuses on developments that combine to deliver an energy-related CO2 trajectory that is consistent with a 50% probability of limiting global warming to 2°. ....Renewal plays out in a benign geopolitical environment where cooperation, not competition, drives policy.


Rivalry: a multipolar world
Rivalry portrays a multipolar world where populist, nationalist, inward-looking and short-term priorities direct policy making, where climate scepticism runs high and where disorder, conflict and power struggle apply at the expense of cooperation and trust.

I den kommentar från Statoil som publiceras i Euractiv sägs:

Energy efficiency: “The one most important factor”
“We have to decouple GDP growth from energy demand growth, we think. And it might be impossible. But it’s a huge challenge, and that’s what we do in the renewal scenario,”

Det får vi fixa!  grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv