Rekviem för glödlampan

Glödlampan har gått i graven. Ihågkommen av många och saknad av ... ja man undrar? Glödlampan försvinner därför att det är ett sällsynt ineffektivt sätt att använda energi. Av den man matar in blir högst 10% nyttigt ljus och 90% blir till värme. Inom EU har man i en drygt decennielång process förberett att den skall tas bort under ordnade former och nu har vi nått dit.

EUs alla invånare har emellertid ett stort behov av att få veta vad man skall ha istället. Hurudana är alternativen, var hittar man dem, hur väljer man, vilka konsekvenser får det? En monumental uppgift där media är viktiga förmedlare av information och rådgivare så att omställningen blir så lätt som möjligt.

SVTs Gomorron Sverige gjorde ett superbt jobb i det avseendet. Ett drygt 10 minuter långt inslag där det gavs bakgrund och upplysning (sic!) om hur man skall hitta ersättarna till den gamle trotjänaren. Instruktivt och sakligt.

Samma kanals Rapport på kvällen valde en annan linje. Temat var att myndigheterna mörkar (sic2!) om besparingarna och att det finns större slöseri och miljöproblem än glödlamporna. Lampans förluster är ju värme och när man behöver värma bostäderna så är det ju dessa förluster nyttiga (hur många gånger har ni hört det?). Lamporna sitter i de flesta fall på fel ställe i huset för att värmen skall bli till fullo användbar! De borde sitta på samma ställen som radiatorerna, d.v.s. under fönstret, för att reporterns tes skall hålla! Reportern var oförmögen till och ville inte lyssna på argumenten om vilken värme som är nyttig.

Och i Aktuellt något senare veta att när glödlampan försvinner så kommer vår värld att bli fulare. En iakttagelse som förmedlades av en ljusdesigner som efter visst besvär kunde kvalificera denna synpunkt till att avse billiga lampor. Vi skulle då velat få reda på vad vi borde ha istället men programtiden var förbi.

De båda sista exemplen från Public Service TV var i olika grad ämnade att göra oss tittare indignerade. Våra politiker och myndigheter är okunniga och deras åtgärder innebär att vi blir lurade och får ett tristare liv - var det inte det jag visste?!

Frågan är om jag som tittare på nyhetsprogram betalar min licens för att få kunskap eller bli underhållen/indignerad? Eller är det som ordspråket säger att Morgonstund har guld i mund”. Jag måste vara tidigt upp för att få något nyttigt ur TVn?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv