Rekviem för glödlampan

Glödlampan har gått i graven. Ihågkommen av många och saknad av ... ja man undrar? Glödlampan försvinner därför att det är ett sällsynt ineffektivt sätt att använda energi. Av den man matar in blir högst 10% nyttigt ljus och 90% blir till värme. Inom EU har man i en drygt decennielång process förberett att den skall tas bort under ordnade former och nu har vi nått dit.

EUs alla invånare har emellertid ett stort behov av att få veta vad man skall ha istället. Hurudana är alternativen, var hittar man dem, hur väljer man, vilka konsekvenser får det? En monumental uppgift där media är viktiga förmedlare av information och rådgivare så att omställningen blir så lätt som möjligt.

SVTs Gomorron Sverige gjorde ett superbt jobb i det avseendet. Ett drygt 10 minuter långt inslag där det gavs bakgrund och upplysning (sic!) om hur man skall hitta ersättarna till den gamle trotjänaren. Instruktivt och sakligt.

Samma kanals Rapport på kvällen valde en annan linje. Temat var att myndigheterna mörkar (sic2!) om besparingarna och att det finns större slöseri och miljöproblem än glödlamporna. Lampans förluster är ju värme och när man behöver värma bostäderna så är det ju dessa förluster nyttiga (hur många gånger har ni hört det?). Lamporna sitter i de flesta fall på fel ställe i huset för att värmen skall bli till fullo användbar! De borde sitta på samma ställen som radiatorerna, d.v.s. under fönstret, för att reporterns tes skall hålla! Reportern var oförmögen till och ville inte lyssna på argumenten om vilken värme som är nyttig.

Och i Aktuellt något senare veta att när glödlampan försvinner så kommer vår värld att bli fulare. En iakttagelse som förmedlades av en ljusdesigner som efter visst besvär kunde kvalificera denna synpunkt till att avse billiga lampor. Vi skulle då velat få reda på vad vi borde ha istället men programtiden var förbi.

De båda sista exemplen från Public Service TV var i olika grad ämnade att göra oss tittare indignerade. Våra politiker och myndigheter är okunniga och deras åtgärder innebär att vi blir lurade och får ett tristare liv - var det inte det jag visste?!

Frågan är om jag som tittare på nyhetsprogram betalar min licens för att få kunskap eller bli underhållen/indignerad? Eller är det som ordspråket säger att Morgonstund har guld i mund”. Jag måste vara tidigt upp för att få något nyttigt ur TVn?

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv