Reta inte EU-kommissionen

Just nu överväger de att ingripa mot 19 av medlemsländerna för att de inte uppfyllt byggnadsdirektivets krav. Det är bra! Och det sänder en stark signal (som det heter) till dem som funderar på att fuska med effektiviseringsdirektivet.

Euractiv visar vad som gäller steg för steg:

* 9 Jan. 2013: Deadline for threshold raising energy performance certificate requirement on public buildings from 1,000m squared, to 500m squared
* 2014: EU pledged to review progress towards energy efficiency 2020 targets and consider binding measures if it is too slow.
*  9 July, 2015: Deadline for threshold raising energy performance requirement on public buildings to 250m squared.
* 1 Jan. 2019: Deadline for all new public buildings to become near-zero CO2 emitters
* 2020: Deadline for EU states to meet voluntary obligation to reduce energy output by 20%, measured against 2005 levels.
* 1 Jan. 2021: Deadline for all new buildings to become near-zero carbon emitters

Deras lista över hur arbetet med implementering av det senaste direktivet inger farhågor. Det verkar inte som om EU-länderna visar någon större entusiasm.

Vi har fortfarande en förvånande slapp inställning till energianvändningen. Ungefär som om Vår Herre på sjätte dagens afton skulle ha sagt: “Ja sedan var det energin - använd så mycket ni har lust till. Jag bryr mig inte”. Om han sade det så lade han nog till: “Men om ni slösar så att det leder till klimatproblem då blir jag lömsk. Och då får ni med EU-kommissionen att göra!”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv