Regeringens klimatmiljard. Krutrök eller dimridå?

Regeringen satsar en miljard på klimatåtgärder. Bl.a. effektivare energianvändning (Teknikupphandling, Energideklarationer, Rådgivning, Information/Utbildning, Insatser hos små pch medelstora företag, Klimatmärkning), inalles 310 MSEK under tre år. Är detta en satsning som framträder ur krutröken efter budgetförhandlingarna eller är det en dimridå för att dölja minskade ambitioner? Frågan är berättigad efter det att man tidigare i år lanserat en minskning med 60 miljoner som om det vore en kraftfull satsning.

Men låt oss ge dem “the benefit of a doubt”. Summorna är små och kan därmed tyda på att det är extra medel som tillskjuts. Fast det är svårt att förstå varför man i så fall inte talar om det klart och tydligt. Det är inte lätt att läsa statens budgetdokument.

Den muntliga framställningen från presentationen var emellertid bättre. Näringsministern sade att problemet med rådgivningen är att folk inte vet HUR de skall kunna genomföra åtgärder och indikerar därmed (hoppas man) att rådgivningen skall bli vassare och syfta till dåd mera än till råd. Det är också bra att man talar om klimatrådgivning och är beredd att vidga verksamheten samtidigt som man tydligare signalerar syftet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv