Rock´n´roll kommer att ha försvunnit i juni

Det är en av de berömda missbedömningarna som ibland citeras när det gäller hur fel man kan ha (från tidningen Variety 1955). En annan är den om att alla uppfinningar som behövs redan är gjorda.

När man läser IVAs publikation om Framtidens elanvändning får man samma intryck. Det är defensivt och effektivare energianvändning behandlas som något som bara händer med automatik och som en följd av teknisk utveckling. Ingenting nämns om onödig kostsam energianvändning som kan påverkas och minskas och därför är en dold resurs (potential) som inte tas i anspråk. En möjlig resurs som man i det dagliga arbetet inte har tid att identifiera och/eller ta itu med att realisera.
Lite motvilligt säger man att det kan ju finnas något (lite) men:

Om energieffektiviseringen önskas drivas längre än vad som anses företagsekonomiskt motiverat för att nå samhällsmål, ekonomiska eller kvalitativa, finns möjlighet till incitamentsprogram eller liknande. Det är viktigt att dessa införs med försiktighet så att globala konkurrensförhållanden inte påverkas negativt eller marknadsbalanser rubbas.

Ett uttalande som motsägs av IEA i deras analys i World Energy Outlook 2012 där de visar att potentialen för (företagsekonomiskt) lönsamhet är stor, se bild nedan, och att ((IEA WEO 2012 chapter 10).):

...the energy savings identified in the Efficient World Scenario will not happen if market actors are left to their own devices”

Detta verifierades också i det gamla PFE-programmet där de deltagande företagens “företagsekonomiska” bedömningar vid programmets start så småningom reviderades och det visade sig att man kunde effektvisera dubbelt så mycket till halva kostnaden!

Den som säker hen finner! Och Rock’ n’ Roll lever och har hälsan!

image

IEAs Sustainable Development Scenario. Ett genombrott

IEA presenterar ett nytt grepp i årets World Energy Outlook, WEO, med sitt Sustainable Development Scenario, SDS (se också bild 1 nedan), som de motiverar så här:

(The) approach of treating individual policy goals in isolation has limitations. The 17 SDGs of the 2030 Agenda for Sustainable Development formally came into force in 2016. The SDGs, for the first time, integrated multiple policy objectives, recognising, for example, that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, while also tackling climate change and strengthening environmental protection. Just a few months later, in November 2016, the Paris Agreement entered into force, and around 170 countries have now ratified it. It builds on the NDCs offered by those countries, primarily to address climate change, though many countries put their contribution in the context of other policy goals, including ending poverty or reducing air pollution.

There is a clear need to shift towards integrated policy-making.

Detta scenario ersätter det gamla “450 ppm"scenariot eller “2DS"senariot som de använde för att visa hur långt man borde gå för att klara klimatmålet enbart. Däremot kontratserar de det nya emot det traditionella “New Policies” scenariot som visar vart vi är på väg enbart med de beslut som fattats i världens olika hörn. Och som synes i bild 2 är det fortfarande energieffektvisering som är det stora numret för att klara världens behov av förbättring.

Och att klara uppgiften fordrar en ökad investeringstakt på alla fronter, se bild 3, (utom fossilsidan där man sparar ordentligt, se bild 4.

Läs mer

Månadsindelade arkiv