Ropet från Paris ekar i Bryssel

IEA kallade i sin marknadsstudie avseende effektivisering dessa åtgärder för “det första bränslet” eftersom det är både billigt och omfattande i betydelse. Så det är kul att se att EUs grupp som fokuserar på finansiering (EEFIG) kallar sin rapport för “Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy”. Det är ju så sant och man får hoppas att det snart också når fram till våra breddgrader!? Även om (tongivande delar av) regeringen understödd av konjunkturinstitutet har svårt att acceptera.

Rapporten identifierar följande nyckelfrågor:
1, The full benefits of energy efficient refurbishments of buildings must be captured and well-articulated, with evidence, and as a priority, to key financial decision makers (public authorities, buildings owners and managers and for householders)
2. Processes and Standards for Energy Performance Certificates, Energy Codes and their Enforcement need to be strengthened and improved
3. Making it easy to get the right data to the right decision
makers
4. Standards should be developed for each element in the energy efficiency investment process
5. Priority and appropriate use of EU Structural and Investment Funds (“ESIF”) and ETS revenues through public-private financial instruments from 2014-2020 will boost investment volumes and help accelerate the engagement of private sector finance through scaled risk-sharing

Svårare är det inte!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv