Ryktet om deras pånyttfödelse verkar vara sant!

För att travestera det gamla Mark Twain påståendet som sades vara “Rykten om min död är betydligt överdrivet”. Men nu handlar det om energiföretagens (utilities) framtid.

New York Times skriver om det Holländska företaget Eneco “Dutch Utility Bets Its Future on an Unusual Strategy: Selling Less Power”. Det mest uppseendeväckande är kanske att tidningen inte upptäckt att det är en gammal strategi men att den kommit i vanrykte under en ganska lång period. I USA var (och är) det ganska många företag som i någon omfattning arbetat med så kallad DSM (Demand Side Management).

Oftast har de gjort det under tryck från lokala myndigheter men i några fall av genuin övertygelse om att deras produkt inte var energi utan de tjänster (service) som energin gav (ljus, kraft, värme). Men där som i stora delar av världen i övrigt skuffades dessa ideer undan när det hävdades att avreglering av energimarknaderna skull lösa alla problem.

Men nu verkar det ha vänt och IEA DSMs nyhetsbrev visar hur DSM förändrats över tiden “How its definition has changed over time”. DSM University visar hur konceptet kan utvecklas dels som helhet “DSM for the 21st century” och dels i förhållande till en ny marknadsstruktut med ökat inslag av lokal småskalig produktion med förnybar energi “Peer-to-peer energy trading using blockchains “.

EEIP (Energy Efficiency in Industrial Processes) skriver i en översikt om den nygamla trenden “New Utility Busines Model: leverage customer base”. Och även i Sverige visar en hel rad företag att de anammat DSM och serviceleverans som bärande idé!

Bra - men nytt är det inte. Bara en tillnyktring!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv