Så irriterande med energieffektivisering!

Att energieffektivisering inte kan göras på ett enkelt sätt så att man kan få grepp på eländet! 

Om jag köper energi får jag ju mina kilowattimmar tyst och stilla. Det är bara mätaren som snurrar på. Sedan ser jag tyvärr på räkningen att det kanske blev lite mer än jag tänkt. Lite fler kilowattimmar och lite (nåja inte så lite) högre pris. Men det är i alla fall Raka rör!

Men den där förbenade effektiviseringen? Det är bara nya krav hela tiden. Det kan vara byggnadsteknik med alla krångliga reglar och regler. Passivhus! Lågenergihus! Nästan noll-energihus! Vem bryr sig? Bara fixa till det!! Hur svårt kan det vara?

Och som om det inte räckte med kåkskrället så kan det vara ventilation med olika system, F och FTX och BMX och allt vad det nu heter. Eller belysning med CFL och LED och Lumen och you name it! För att inte tala om värmepannor och värmepumpar med COP och pellets. Ovanpå allt kommer soleländet och ställer till det. Ja, jag vill ha solvärme och gratis, livstiden ut, men hur gör man? För att inte tala om växthuseffekten. Nu har vi den inne också!

Sedan var det vitvaror och kylvaror med olika märken och tecken och regler från det där förbänkade EU.

Och precis när man tycker att man fått grepp om alla bitarna så kommer någon dragandes med regleringskurvor och beteende ovanpå hela soppan!

Varför ska effektivisering vara så krångligt? Valfrihet i all ära, men det måste bli någon ordning!

Man kanske skulle gå en kurs? Till exempel Energirådgivarnas grundläggande kurs i energieffektivisering 25-26 februari! Och känna sig smart och styrkt och stärkt och behagligt uppdaterad efter genomgången kurs!

Deltagarbevis utfärdas och diplom utfärdas vid godkänd hemtentamen.

Bland föreläsarna: Berit Carlsson (Energimyndigheten, Testlab), Roger Wranr (Kyl & Värmepumpföretagen) Anders Hall (Svenska Solskyddsförbundet/Somfy), Tommy Govn (Fagerhult), Roland Jonsson (VVS företagen), Birgitta Govn (Aton), Lotta Bångens (Aton/EEF), Michael Koucky (Koucky & Partners miljökonsulter), Per Wickman (Aton).

Anmälan snarast!


Välkommen!

Hans Nilsson, ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare och i EEF

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv