Säg NEJ!

Det är förståeligt att man inte ännu hunnit vare sig läsa eller smälta IPCCs rapport om klimatet men det verkar absurt att den politiska apparaten skulle rulla på oförändrat och i all synnerhet att alla förhalningsstrategier från vissa delar av industrin skulle göra det. Nu senast den tyska bilindustrin som vill dra ut på skärpta utsläppskrav och dessutom hävda att det skulle ha med konkurrenskraften att göra.

Sätt ner foten och säg NEIN! Och gör det med hänvisning till just konkurrensförmågan. De företag som kan visa upp produkter som fyller högt ställda krav kommer att klara sig bättre på framtida marknader. Och 95 g/km är inte ens högt ställda krav! Har tyska ingenjörer blivit så mycket sämre?

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv