Samhällsvetenskaplig forskning och uthållighet

Formas har låtit utvärdera svensk samhällsvetenskaplig forskning och dess relation till arbetet för ett uthålligare samhälle. Och det ser intressant ut. Den internationella panelen har gjort ett mycket bra jobb säger de som haft insyn i arbetets detaljer. Och några rekommendationer “känns” rätt, t.ex.:

Rekommendation 6: Utforma informella mötestillfällen och miljöer för interaktion mellan akademiska och icke-akademiska grupper.

Visst känns det som om man verifierade vad som uttryckts på denna sida om att det gamla Byggforkningsrådet hade en viktig uppgift i att föra samman forskare och praktiker samt att på det sättet skapa en återföring av kunnandet som underlag för ny forkning? Och som också kan uttryckas så här:

Rekommendation 7: Finansiärerna bör utnyttja sin position mellan användare och forskarsamhälle till att stärka kommunikationen mellan dessa och aktivt odla behovet av innovativaoch utmanande former av samhällsvetenskap.

Det finns också en intressant udd i kritiken av vårt allmänt vedertagna “ekonomistiska” synsätt i det citat som inleder deras redovisning:

?The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.?
? John Maynard Keynes, General Theory (1935),

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv