Samhällsordningen är omkastad

En nyligen publicerad rangordning över hur väl olika länder kan ge sina medborgare välfärd i vid mening, och inte enbart mätt i BNP, placerar Sverige högt. Naturligtvis kommer Norge före som vanligt men bara pyttelite. Metoden som används för rangordningen kallas “Social Progress Index” (SPI), se bild nedan. Den ger sedan samma kurvor som det mera kända Human Development Index (HDI), det vill säga att det visar att välfärden över en viss nivÃ¥ endast ökar marginellt med ökad BNP, men detta index innehÃ¥ller flera bedömningsgrunder. SPI mäter alltsÃ¥ även miljöförhÃ¥llanden och personliga möjligheter till förbättringar.

“Vinnare” är Nya Zealand som dock har en mera blygsam placering i BNP-ligan. The Guardian noterar att mÃ¥nga av världens ledande ekonomier som till exempel Tyskland och USA kommer relativt lÃ¥ngt ner pÃ¥ listan.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv