Samhällsordningen är omkastad

En nyligen publicerad rangordning över hur väl olika länder kan ge sina medborgare välfärd i vid mening, och inte enbart mätt i BNP, placerar Sverige högt. Naturligtvis kommer Norge före som vanligt men bara pyttelite. Metoden som används för rangordningen kallas “Social Progress Index” (SPI), se bild nedan. Den ger sedan samma kurvor som det mera kända Human Development Index (HDI), det vill säga att det visar att välfärden över en viss nivå endast ökar marginellt med ökad BNP, men detta index innehåller flera bedömningsgrunder. SPI mäter alltså även miljöförhållanden och personliga möjligheter till förbättringar.

“Vinnare” är Nya Zealand som dock har en mera blygsam placering i BNP-ligan. The Guardian noterar att många av världens ledande ekonomier som till exempel Tyskland och USA kommer relativt långt ner på listan.

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv