Sarah Palins energi

Hitintills har det kommande presidentvalet i USA verkat ganska lovande och odramatiskt ur energi- och klimatsynpunkt. Huvudkandidaterna annonserar båda radikala kursändringar för landet i dessa frågor. Båda svarade klart positivt på Al Gores utmaning att ställa om USA under den kommande tioårsperioden.

Sarah Palin verkar emellertid stå får en energipolitik som är ännu mera konservativ än den nuvarande administrationens! Enligt NY Times så är hennes strategi vad gäller olja i USA att: “Borra här, borra där, borra nu”. Lägg därtill att hon uttalar sina tvivel på klimatförändringarnas relation till mänsklig/industriell aktivitet.

Joe Biden verkar i sina gärningar ligga närmare sin huvudkandidat än vad Sarah Palin gör. Och det är trots allt viktigare än frågan om vad deras döttrar har för sig.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv