Se upp för den här mannen!

Påven lär vara i full färd med att ta fram en encyclika som behandlar klimathotet och den antas bland annat avse förhållandet mellan vetenskap och religion:

For Francis, our ecological crisis highlights how important the relationship between faith and science is. On one hand, science enriches faith by protecting it from superstition and ideologies. On the other hand, faith helps science to see the deeper human implications of the reality in front of it. One of the terms that will most likely to come from Francis’ encyclical is ‘human ecology,’ which sees our ecological crisis in terms of both our natural as well as cultural and social environments.

Detta lär knappast påverka den amerikanske senatorn Inhofe som hittat sina egna favoritställen i Bibeln för att stödja sin klimatförnekelse, men Påven får nog anses vara en större auktoritet på området bibelförståelse. Och de katolska väljarna i USA kanhända tar intryck.

Påven själv har kanske också anledning att se upp? Några av hans företrädare har fått akuta hälsoproblem när de utmanat gängse föreställningar. Franciskus har ju inte bara visat sig ha synpunkter på klimatet utan även på hur kyrkan styrs och sina kollegors beteende. Kolla soppan Franciskus!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv