Alla människor vill (och kan) inte vara energiexperter.

I Dagens Industri den 19 Oktober skriver några företrädare för olika företag med fastighetsanknytning indignerat att de kan själva klara sina energiproblem. De behöver inte energideklarationer och betackar sig för den “service” som dessa deklarationer kan innebära. Det är väl bra att några både kan ställa diagnos och åtgärda sin situation! Men eftersom alla inte har lika bra koll så kan det ju vara så att de som inte är energiexperter skulle ha god nytta av de berkningar och de råd som deklarationerna skall ge?

Och det är troligt att de flesta varken är eller vill vara energiexperter. Ty om de vore skulle vi ju inte ha den stora outnyttjade potential som EUs grönbok uppskattar till att vara 20% eller lika mycket som hela Tysklands och Finlands energianvändning räknat i EU-skala.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv