Skall vi bota sjukdomen eller symptomen?

Det borde väl inte ligga någon svårighet att avgöra var man bör börja ta itu med ett problem, nämligen i dess orsak. Utsläppen av växthusgaser har sin orsak i en energianvändning som är slösaktig men ändå inriktas lösningarna i det internationella arbetet i all huvudsak på verkan, nämligen i energiproducerande anläggningar. Vid end-of-pipe och t.o.m. bortom röret genom att ta hand on koldioxid från förbränningen och försöka lagra den i jordens innandömen. Det är förståeligt att man gör så eftersom det är enklare att komma åt “röret” i energianläggningarna men knappast den rätta ansatsen för en långsiktigt hållbar lösning. Och borde inte Sverige med sina erfarenheter från projekt i Baltikum bygga vidare på dessa?

De erfarenheterna finns samlade i följande tabell som dock inte fullt ut redovisar att de högre kostnaderna föe effektiviseringsprojekten i stor utsträckning berodde på att marknaderna för bygg- och installation i dessa länder, efter murens fall, var “problematiska” för att uttrycka det milt. Dessutom fanns en nedåtgående trend i kostnaderna genom att man lärde sig under resans gång.

image

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv