Skepticismens anatomi

Naomi Oreskes kartlade för några år sedan klimattvivlarna i sin bok “Merchants of doubt” och visade på samband mellan skepticism på olika områden (klimat, tobaksrökning mm) samt mellan skeptiker och MYCKET inflytelserika ekonomiska intressen.

Nu har Stephan Lewandowsky också dissekerat de mera amatörmässiga skeptikerna som härjar i bloggar och kommentarsfält och som vi inte sällan möter också i vår egen närhet på möten och familjemiddagar. Hans undersökning heter “NASA bluffade om månlandningen så därför är klimathotet en bluff”. Man är skeptisk till många olika saker och blir till sist en sorts “serieskeptiker”. De är också ofta mycket konservativa och avvisar samhällets funktioner i stort.

Han visar också i en nyligen publicerad artikel hur krafter med denna ideologiska bas (kan man kalla den samhällsskeptisk?) då och då lyckas erövra en plattform för sin sak. Sedan förs budskapet vidare av media som delar denna syn. I exemplet Forbes och Fox.

 

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv