Skepticismens anatomi

Naomi Oreskes kartlade för några år sedan klimattvivlarna i sin bok “Merchants of doubt” och visade på samband mellan skepticism på olika områden (klimat, tobaksrökning mm) samt mellan skeptiker och MYCKET inflytelserika ekonomiska intressen.

Nu har Stephan Lewandowsky också dissekerat de mera amatörmässiga skeptikerna som härjar i bloggar och kommentarsfält och som vi inte sällan möter också i vår egen närhet på möten och familjemiddagar. Hans undersökning heter “NASA bluffade om månlandningen så därför är klimathotet en bluff”. Man är skeptisk till många olika saker och blir till sist en sorts “serieskeptiker”. De är också ofta mycket konservativa och avvisar samhällets funktioner i stort.

Han visar också i en nyligen publicerad artikel hur krafter med denna ideologiska bas (kan man kalla den samhällsskeptisk?) då och då lyckas erövra en plattform för sin sak. Sedan förs budskapet vidare av media som delar denna syn. I exemplet Forbes och Fox.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv