Skiffergas - som uppskov för en dödsdömd

EU har gjort några omfattande studier när det gäller skiffergasens möjligheter. En handlar om dess ekonomiska betydelse och i en av slutsatserna heter det:

Shale gas does have the potential to extensively impact global gas markets, but only under optimistic assumptions about its production costs and reserves.

I den mån skiffergasen kan användas så är det som ett mellanspel (bridge) på vägen till ett samhälle med förnybar energi säger de. Och all erfarenhet visar att sådana bryggor blir långa och utan slut.

Studien om utsläpp av växthusgaser visar (vilket knappast är överraskande) att skiffergas ger lägre utsläpp än kol men kan ge högre utsläpp än konventionell naturgas.

Den tredje studien handlar om miljöpåverkan vid utvinning av skiffergas och den är väl närmast förödande när den visar den enorma påverkan man har lokalt vid exploateringen.

Lockelsen att försöka utnyttja en lokal resurs och att slippa import av främst rysk gas är stor, särskilt i Polen. Det är förståeligt men inte begripligt om man betänker vilka enorma resurser man har i effektivare energianvändning och förnybar energi.

Som brygga är skiffergasen ungefär som att förlänga plankan på ett piratskepp.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv