Skiffergasvargen kommer från ett annat håll.

Naturgasen är inte lösningen på världens energiproblem och den är det ännu mindre om den kommer från borrning efter skiffergas. Men naturgasen är inte riktigt så dålig som det hävdades i en studie från Cornell University. Det framgår av en annan studie som granskat data och kalkylmetoder och som kommer från American Clean Skies Foundation.

Skiffergasens större problem kommer från sättet att utvinna den vilket innebär att stora landområden förstörs med kemikalier. Detta framgår också av artikeln i Times men ges en underordnad roll i texten. Så vargen finns men den kommer från ett annat håll!

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv