Skojigare, bättre och svårare.

Ohyggligt mycket av våra ansträngningar att effektivisera har varit inriktade på prylar och deras funktion, lampor, motorer, isolering och så vidare. Det är bra men varken tillräckligt eller skojigt nog. Det fordras att man arbetar med hela systemet där prylen bara är en del. Detta togs upp på ett möte som eceee ordnade nyligen: “From products to systems: Saving more energy through EU policies”.

Där visades att man kan uppnå så mycket mera med styrning av ljus än bara byta lampor, med styrning av värme än bara byta bränsle. Men också att det blir svårare när man jobbar med hela systemet. Inte minst att människorna krånglar till det med att springa kring och påverka tekniken. grin

För att sedan göra det värre så måste man också ta hänsyn till regelverken som måste ändras. Detta visas i en studie av CLASP: “Developing measurement methods for EU. Ecodesign and Energy Labelling measures”

Så visst blir det svårare men det ger också större utdelning och är mycket mera spännande än att bara byta lampor. Eller hur?

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv