Skojigare, bättre och svårare.

Ohyggligt mycket av vÃ¥ra ansträngningar att effektivisera har varit inriktade pÃ¥ prylar och deras funktion, lampor, motorer, isolering och sÃ¥ vidare. Det är bra men varken tillräckligt eller skojigt nog. Det fordras att man arbetar med hela systemet där prylen bara är en del. Detta togs upp pÃ¥ ett möte som eceee ordnade nyligen: “From products to systems: Saving more energy through EU policies”.

Där visades att man kan uppnå så mycket mera med styrning av ljus än bara byta lampor, med styrning av värme än bara byta bränsle. Men också att det blir svårare när man jobbar med hela systemet. Inte minst att människorna krånglar till det med att springa kring och påverka tekniken. grin

För att sedan göra det värre sÃ¥ mÃ¥ste man ocksÃ¥ ta hänsyn till regelverken som mÃ¥ste ändras. Detta visas i en studie av CLASP: “Developing measurement methods for EU. Ecodesign and Energy Labelling measures”

Så visst blir det svårare men det ger också större utdelning och är mycket mera spännande än att bara byta lampor. Eller hur?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv