Skuggan av den svarta svanen

Nicholas Taleb skrev om den svarta svanen som metafor för det som är så osannolikt att vi inte ens förmår föreställa oss det. Som t.ex. hur man såg på möjligheten av n finanskris 2007. Nu ser vi skuggan av den svarta svanen på klimatområdet.  Risken för abrupta förändringar. A nasty surprise might be lurking just around the corner. In the words of Dr. Wally Broecker, “the climate system is an angry beast, and we are poking it.”

Vid en presskonferens i USA häromdagen presenterades en rapport där det också sägs att abrupta förändringar i klimatet är regel snarare än undantag och att frågan närmast är vilka de blir och när de kommer (säger man i en kommentar till rapporten). I synnerhet när vi nu dessutom har den dåliga smaken att skynda på dem genom utsläpp av växthusgaser.

Det finns en sammanfattande tabell över vilka abrupta förändringar man kan ana. De goda nyheterna är att man bedömer att både vändning av Golfströmmen och risken för stora metangasutsläpp från permafrostområden som osannolika. Men vi bör komma ihåg att den svarta svanen till sin natur är just osannolik.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv