Skulle ni köpa en bil från EU-kommissionen?

Eller åtminstone med deras hjälp? De lanserar nu en ny web-sida med vars hjälp man skall kunna orientera sig fram till, och beräkna kostnaderna för, renare och (energi)effektivare fordon.

Ambitionen är också hålla sidan up-to-date med information om vilket regelverk som gäll i EU och medlemsländerna. Det kan nog vara mycket bra för professionella användare. Sidan omfattar nämligen inte bara personbilar utan också tyngre fordon.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv