Slösa inte bort en bra kris

Nu om någonsin är det dags att påminna om denna visa sentens igen. Vi gjorde det när det började för några år sedan, men nu är det viktigare och kanske har vi bättre förutsättningar.

Innebörden är enkel. När ekonomin sviktar behövs insatser för att hålla den uppe bl.a. med investeringar som skapar jobb på angelägna områden. Och de viktigaste är sådana som bidrar till att minska utsläpp som spär på den globala uppvärmningen. Och till dem som ger mest för pengarna, både ifråga om minskade utsläpp och ökat antal jobb, är effektivisering av energianvändningen och i dess anslutning (släptåg) förnybar energi. Och i Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har miljonprogrammet som en enastående resurs. Kom till Energirådgivarnas kongress för mera kunskap ifråga om dessa (programFSE.pdf)

I Tyskland har beslutet om kärnkraftavvecklingen skapat förutsättningar för att nu systematiskt genomföra investeringar för effektivisering och förnybar energi. Så för världens beslutsfattare borde ekvationen nu vara enkel och planen väl förberedd för ett konstruktivt spel. Eller hur?

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv