Smart, smartare, smartast

SamordningsrÃ¥det för smarta elnät har överlämnat sin rapport till regeringen. Den heter “Planera för effekt! ” och man konstaterar inledningsvis att framtidens elsystem kommer att behöva vara mera flexibelt än dagens och att kundernas medverkan pÃ¥ marknaden kommer att öka. Det är smart.

De ser också en relation till energieffektivisering och skriver;

Även möjligheterna till energieffektivisering påverkas av olika smarta elnätslösningar. I ett framtida elsystem blir effektbehov minst lika viktigt som energibehov. Och det kommer att få betydelse för hur energieffektiviseringen bör utformas och samordnas med olika möjligheter för efterfrågeflexibilitet.

Det är smartare.

Men hur den relationen ser ut verkar mera dunkel. RÃ¥den gÃ¥r mest ut pÃ¥ att kunderna skall göras medvetna om energiförhÃ¥llanden via smarta mätare ”...användningen (skall kunna) anpassas till brist- och överskottssituationer i elsystemet….” (avsnitt 4.2.7). Myndigheterna skall förbättra möjligheterna genom kunskapsspridning.

SÃ¥ kallat smarta nät kan nog bli mycket bättre än sÃ¥! Kunderna behöver inte bara informeras utan ocksÃ¥ lite “nudging” och de system som de har installerade kan hjälpa dem med olika sorters styrning som inte enbart beror pÃ¥ elsystemets situation utan pÃ¥ lokala förutsättningar. Släcka när det är tomt i rummet, ändra temperatur beroende pÃ¥ behov, stänga av när produktionen ligger nere osv.

Människors vilja och förmÃ¥ga beror inte enbart av elsystemet eller av informationen vilket IEA DSM TASK 23 The role of the demand side in delivering effective Smart Grids” visat. Se bild nedan.

Vi måste ta hänsyn inte bara till elsystemet utan också till människorna. Det är smartast!

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv