Smarta mätare fordrar smart hantering

Vad är det som är smart med mätare och priser som gör det billigare att tvätta på natten? Den varianten har framförts av vår energiminister, men vi skall nog ha en brasklapp för att pressen tyckte att den vinkeln gav bättre rubrik än ett mera seriöst resonemang om hur kunderna får nytta av mätandet i sig.

Ett initiativ från USAs energidepartement, kallat gröna knappen (Green Button) har ett betydligt bättre sätt att se på hur man skall hantera mätarinformationen med ett system som:

....allows for the automatic transfer of data from a utility to a third party based on customer authorization.

Detta skulle kunna ge kunderna en bättre service från t.ex. EnergiEffektiviseringsFöretag och andra som skulle kunna serva med:

•Insight: entrepreneur-created web portals that can analyze energy usage and provide actionable tips;
•Heating and Cooling: customized heating and cooling activities for savings and comfort;
•Education: community and student energy-efficiency competitions;
•Retrofits: improved decision-support tools to facilitate energy-efficiency retrofits;
•Verification: measurement of energy-efficiency investments;
•Real Estate: provision of energy costs for tenants and/or new home purchasers; and
•Solar: optimize the size and cost-effectiveness of rooftop solar panels.

Detta ligger som en möjlighet också i förlängningen av det nya energieffektiviseringsdirektivet och dess artiklar 7 samt 9-12, men som naturligtvis kan genomföras även utan sådant stöd. Om man vill.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv