Smarta mätare - har man hört något dummare?

Det är något mytiskt och även mystiskt med diskussionen kring smarta mätare. Bättre mätning skall spara el hävdas det! Men - Nej det kommer inte att ske! Det finns idag ett krav på att elmätarna skall avläsas månadsvis, det är allt. De flesta mätarna har möjlighet att kompletteras till timvis avläsning men oavsett vilket så ger avläsningskravet bara möjlighet till att förfina räkningen. Priset får jag reda på så småningom! Eller som det sägs hos Elmarknadsinspektionen “Högre elpriser märks tydligt på hushållens nästa elräkning “. Köp nu - betala senare!

Om kunden skall bli något annat än ett passivt debiteringsobjekt så måste man också få en möjlighet att agera på t.ex. prissignaler som ges. Elmarknadsinspektionen har i en utredning kallad “Elkunden som marknadsaktör - Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet” konstaterat att potentialen att hushålla är stor (se tabell nedan) men att kunden behöver få ett incitament genom att känna till priset för den kommande perioden. Idag får vi uppgifter om kommande elpriser genom medias “krigsrubriker”.

Sedan kan det finnas mera spännande sätt att visa hur eltillståndet i riket eller i hemmet kan komma att te sig. Intercative Institute har kombinerat dessa signaler med spännande design. Mycket trevligare än mätare, SMS och internet.

Och mätaren får vara hur smart den vill, men dess smartness är inte till någon nytta om den inte har någon att kommunicera med. En smart kund till exempel?

image

Tabell ur: Elkunden som marknadsaktör - Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet. Tabellvärdena avser effekt i MW. Sveriges totala belastning är av storleksordningen 30 000 MW och potentialen således av storleksordningen 20%.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv