Smarta nät fordrar smarta aktörer (och beslutsfattare)

Forskningsdirektoratet i EU har givit ut en programskrift om “Smartgrids”. I den målas upp en ganska annorlunda möjlighet för framtida energileveranser. Med större möjligheter till konkurrens och bättre möjligheter för kunderna att välja, inte bara leverantör utan bland olika produkter. Spännande men kommer existerande marknadsaktörer att vilja vara med eller….?

image
DG betyder “Distributed Generation” d.v.s. småskalig och utspridd produktion i stället för centraliserad.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv