Smarta nät fordrar smarta aktörer (och beslutsfattare)

Forskningsdirektoratet i EU har givit ut en programskrift om “Smartgrids”. I den målas upp en ganska annorlunda möjlighet för framtida energileveranser. Med större möjligheter till konkurrens och bättre möjligheter för kunderna att välja, inte bara leverantör utan bland olika produkter. Spännande men kommer existerande marknadsaktörer att vilja vara med eller….?

image
DG betyder “Distributed Generation” d.v.s. småskalig och utspridd produktion i stället för centraliserad.

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv