Smarta städer

Under Sveriges ordförandeskap skall den s.k strategiska teknikplanen (SET-planen) diskuteras. Den har i sina tidiga versioner haft stark slagsida åt storskalighet och förhoppningar på maximl-lösningar, men en ändring kanske är på gång. Om det är det svenska ordförandeskapet eller tidens gång som inverkat kan vara osagt.

Man vill satsa på 25-30 städer i Europa som skall vara pionjärer och nog har vi några svenska kandidater. De som är med i Concerto-projektet till exempel, Växjö, Falkenberg, Helsingborg och Malmö?

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv