Smarthet fordrar minne

Det är kanske trivialt, men visst måste man väl kunna lära av sina erfarenheter om man vill kallas smart? I New York provar man ett system kallat Di-BOSS ( Digital Building Operating System) där en viktig parameter är att systemet minns vad som hänt vid tidigare situationer då vädret skiftat och reglersystemet reagerat. Eller som det heter med en klatchig formulering “It forecasts into the future, from the past”

Byggnader, med sitt innehåll, är också individer och det är smartast om de kan fungera med hänsyn till det.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv