Smartheten smyger sig på

Som ni säkert märkt ställs det höga förväntningar på smarta nät och smarta mätare. Ofta utan att någon bryr sig riktigt om att förklara på vilket sätt jag som konsument skall ta steget från (ja det är väl) dum till smart. Varför skall jag göra det? What is in it for me? De timmätare som man håller på att rulla ut i Sverige framställs ibland som smarta utan att någon förklarar hur.

Men smartheten kanske kommer smygande när vi får tillgång till grejor som gör det möjligt för mig att bättre utnyttja energin i hemmet och på arbetsplatsen. Som till exempel de här eluttagen, Modlet, i USA. Man kan programmera dem från sin dator så att de passar ens egna behov.

På arbetsplatser kan de nog bli mera betydelsefulla än i hemmiljö, vilket man har erfarenhet av over there. Personalen börjar fundera över varför det används så mycket energi när de inte arbetar och börjar tävla med varandra i att bli effektivare (smartare). 

Det finns näraliggande produkter i Sverige och man kan plocka ihop ett litet kit på Clas Ohlson men det är inte lika sofistikerat och framför allt inte lika instruktivt. Sedan infinner sig också tanken om inte detta vore något för svenska energiföretag att erbjuda sina kunder. Om man inte vore så benhårt emot vita certifikat eller känner motvilja till kundernas elsparandetongue rolleye

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv