Snabbare tåg och mindre energi

Redan nu är flyget oattraktivt ur tidssynpunkt om man åker mellan de större städerna. Ur energisynpunkt blir tågen bättre och bättre. Gröna Tåget är ett projket som har målsättningen att resa Stockholm-Göteborg på 2h30m och Stockholm-Malmö på 3h10m. Och med en bråkdel av energianvändningen. Man räknar t.o.m. att marginal-elen för tågtrafiken är 0 (!) men förutsätter då att alla utsläppsrätter för elproduktion används och (underförtått) att tilldelningen av sådana utsläppsrätter är på något vis “rättvis”. Båda antagandena förefaller djärva! Utsläppsrätter delas ju ut också för andra ändamål än elproduktion och industrin är sällan nöjd med sina tilldelningar.
(forts.)

Förhoppningarna på höghastighetståg som slår ut kortdistansflyget finns runt om i Europa och det enda som gör att man tvivlar är väl att de nationella järnvägsföretagen visar så lite intresse att samarbeta över gränserna.

I Frankrike har man i helgen invigt den nya snabblinjen, TGV-Est, som snart skall sträcka sig hela vägen från Paris till Strasbourg och med 320 km/h. Och nyligen satte TGV hastighetsrekord i Europa, med nästan 575 km/h. Det är fortfarande långsammare än flyget men med tåget slipper man ju den omständliga terminalhanteringen så hastighet är inte allt.

Stevenson “The Rocket” som såg dagens ljus för 178 år sedan gjorde som mest 60 km/h och revolutionerade världen. Men när skall vi få ett system som gör det möjligt att resa genom hela Europa utan att byta tåg vid gränserna?

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv