Snabbare tåg och mindre energi

Redan nu är flyget oattraktivt ur tidssynpunkt om man åker mellan de större städerna. Ur energisynpunkt blir tågen bättre och bättre. Gröna Tåget är ett projket som har målsättningen att resa Stockholm-Göteborg på 2h30m och Stockholm-Malmö på 3h10m. Och med en bråkdel av energianvändningen. Man räknar t.o.m. att marginal-elen för tågtrafiken är 0 (!) men förutsätter då att alla utsläppsrätter för elproduktion används och (underförtått) att tilldelningen av sådana utsläppsrätter är på något vis “rättvis”. Båda antagandena förefaller djärva! Utsläppsrätter delas ju ut också för andra ändamål än elproduktion och industrin är sällan nöjd med sina tilldelningar.
(forts.)

Förhoppningarna på höghastighetståg som slår ut kortdistansflyget finns runt om i Europa och det enda som gör att man tvivlar är väl att de nationella järnvägsföretagen visar så lite intresse att samarbeta över gränserna.

I Frankrike har man i helgen invigt den nya snabblinjen, TGV-Est, som snart skall sträcka sig hela vägen från Paris till Strasbourg och med 320 km/h. Och nyligen satte TGV hastighetsrekord i Europa, med nästan 575 km/h. Det är fortfarande långsammare än flyget men med tåget slipper man ju den omständliga terminalhanteringen så hastighet är inte allt.

Stevenson “The Rocket” som såg dagens ljus för 178 år sedan gjorde som mest 60 km/h och revolutionerade världen. Men när skall vi få ett system som gör det möjligt att resa genom hela Europa utan att byta tåg vid gränserna?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv