Man kanske skulle ha flera Energieffektiviseringsföretag?

I Storbritannien har regeringen lagt fram en effektiviseringsstrategi som sägs innebära att man kan slopa 22 kraftstationer. Detta bland annat genom att man noterat att det finns en stor outnyttjad potential där det är billigare att spara än att slösa (se bild nedan). Det är 196 TWh som har “negativa kostnader”.

I The Guardian berättas också att man identifierat 4 hinder för att denna potential skall realiseras av sig själv:

an underdeveloped market;
lack of information on energy efficiency;
misaligned financial incentives, which mean the person who is responsible for making improvements does not always receive the benefits of their actions; and
the hassle of installing efficiency measures.

Britterna har i två eller tre av sina argument ovan upptäckt behovet av energieffektiviseringsföretag.


Sammanfattningsvis är energieffektivisering inte svårt - bara komplicerat.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv