Snart dags för en effektiviseringsutredning (igen)

Bevisen hopar sig att energimarknaden inte fungerar och att det finns för stora oklarheter i hur man skall komma vidare. Idag skriver en representant för Riksrevisionen om klimatåtgärderna i DN. Riksrevisionen skall man ibland ta med en nypa salt eftersom deras granskningar av naturliga skäl begänsas av vilken period de måste betrakta (av bokföringstekniska skäl) är begränsad och de kan ha svårt att se större mönster. Men deras utlåtande om energideklarationerna vilar på stabil grund. Så här skriver de:

Magra resultat trots stora kostnader blev det när Sverige skulle implementera EU-direktivet om energideklarationer. Staten ålägger fastighetsägare att köpa en tjänst som ska bidra till energieffektiviseringar och minskade utsläpp. Men i många fall är kvaliteten i deklarationerna otillräcklig. Då bidrar de inte till några energibesparingar och värdet av insatserna är tveksamt såväl för fastighetsägarna som för klimatet. Ändå kostade verksamheten 700 miljoner kronor, en nota som fastighetsägarna fick stå för. EU-direktivet är visserligen tvingande, men det sätt på vilket det har genomförts i Sverige är ett exempel på ineffektivitet som en följd av brister i styrningen och genomförandet av klimatarbetet.

Men det finns bättre sätt vilket bl.a. Energirådgivarna visar i sin skrift Mera Ordnad Verkstad (sid 7-8). Och ministern själv har också pekat ut att regleringen av elmarknaden bör ses över. Den förefaller ju inte i första hand vara avsedd för kunderna. En kund - en räkning - ett pris vore bättre och skulle skapa mindre förvirring.

Så när nu EU:s utspel om energistrategi och handlingsplan är på väg är det ett gyllene tillfälle att gå ned i startgroparna för en revision.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv