Snöflingorna hindrar snöbollarna att rulla

Ett enkelt och bra sätt att beskriva problemet med effektivisering är att konstatera att inget projekt är det andra likt. De är olika - precis som snöflingor är det. Och, hävdar Clean Techies, det är därför effektiviseringsprojekt “...är så förb-t svåra att finansiera”. Det är därför som det heller inte blir någon snöbollsrullning för ens det uppenbart bästa och billigaste nämligen effektiviseringen.

Eller som vi brukar säga: “Effektivisering är inte svårt men komplicerat”. Och det är därför som t.ex. energideklarationer och energikartläggningar är så viktiga, så att man får en handlingsplan som är specifik för just min byggnad och min anläggning. Med en sådan som underlag skulle man också kunna föra ett mera målinriktat samtal med banken om finansieringen. Snöflingorna fortsätter att vara olika men kan rullas till snöbollar!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv